Garmin Romania
Info Promotii Noutati Referinte Contact
Aveti 0 produse in cos.  |  detalii cos Cautare in site Blog Newsletter
Produse Garmin

On The Road On The Go On The Trail Into Sports On The Water In The Air OEM/ Senzors Products Harti Accesorii Garmin Promotii Global MapperConditii de Acordare a Service-ului si garantiei


Cautare
Data.......................
Produse/serii …………………………………………………………………………….

1. Declaraţie de conformitate:
Declarăm pe proprie răspundere că produsul livrat este testat din punct de vedere calitativ; cumpărătorului i-a fost probată funcţionarea corespunzătoare a produsului.
Cumpărătorul a verificat inventarul de livrare al produsului, inclusiv documentaţia însoţitoare (cărţi tehnice şi instrucţiuni de folosire/instalare/întreţinere/depozitare).
Cumpărătorul a primit odată cu produsul şi certificatul de garanţie.

2. Condiţii:
Produsul este garantat în cazul defectării (componente, materiale şi manoperă) cu condiţia respectării stricte a prescripţiilor de depozitare, punere în funcţiune, exploatare, întreţinere şi reparaţii prevăzute în documentaţia tehnică, precum şi (acolo unde este cazul) a prescripţiilor tehnice generale de utilizare:
¨ tensiunea de alimentare: 220Vac ± 10%;
¨ alimentare de la prize cu împământare, cabluri prelungitoare cu împământare;
¨ tensiunea măsurată între carcasa echipamentului şi nulul prizei de alimentare (aparatul pornit) să nu depăşească 1V;
¨ frecvenţa reţelei: 50Hz ± 2%;
¨ condiţii de lucru: temperatură 10-35°C; umiditate: 65% fără condensare; presiunea atmosferică: 84-107kPa;
¨ mediu lipsit de praf, agenţi corozivi şi vibraţii;
¨ conectarea cu alte echipamente este permisă doar când toate aparatele sunt deconectate de la reţeaua de alimentare.

3. Perioada de garanţie:
3.1. 24 luni – orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care, in cadrul contractelor care intra sub incidenta prezentei legi, actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale”
3.2. 12 luni– persoană juridică
3.3. Durata medie de utilizare a produsului (în condiţii de utilizare normală) este de 4 ani.
Observaţii:
¨ Furnizorul nu poate fi considerat responsabil pentru pagubele directe şi indirecte survenite în urma utilizării necorespunzătoare a produsului, sau de cele cauzate de defectarea acestuia, singura obligaţie a furnizorului fiind repararea sau, în cazul în care aceasta nu este posibilă, înlocuirea produsului defect.
¨ Materialele consumabile nu beneficiază de garanţie.
¨ Problemele pe care utilizatorul le întâmpină în utilizarea hărţii, referitoare la completitudinea, corectitudinea şi gradul de actualizare al acesteia NU ţin de garanţia produsului.
¨ Intervenţiile pentru depanarea produselor se fac la sediul furnizorului.
¨ Aducerea la conformitate a produsului va fi efectuată într-o perioadă de max.15 zile calendaristice de la data predării produsului în service/punctul de colectare.
¨ Costul service-ului este de 11/EUR +TVA/jumatate de ora fara fractie, durata de service fiind taxata la numarul rotunjit superior de jumatati de ora ocupate cu actiunea de service. Costul MINIMAL al unei operatii de service, cum ar fi efectuarea unei constatari, este de 11 EUR + TVA;
¨ Service-ul aparatelor prezentate de clienti cu defecte care nu sunt acoperite de garantie (instalari de harti piratate, care prezinta virusi/troieni sau care au configuratii modificate: fisiere sterse sau cu locatie modificata, etc.) se face doar CONTRACOST, folosind tariful si modul de calcul de mai sus.
¨ La reparatiile care NU sunt acoperite de garantie, transportul dus-intors prin curier este achitat de catre CLIENT (cost aproximativ 36 RON +TVA).

4. Obligaţii:
Conform L 449/2003, furnizorul îşi asumă în perioada de garanţie următoarele obligaţii: Diagnosticarea, expertiza, demontarea/montarea, repararea şi înlocuirea gratuită a subansamblelor defecte.
Perioada de garanţie începe la data vânzării produsului şi se prelungeşte cu timpul scurs de la data reclamaţiei până la remedierea defecţiunilor. Prelungirea perioadei de garanţie se înscrie în perioada de garanţie.
Defecţiunile apărute în afara perioadei de garanţie ca urmare a unor vicii ascunse, confirmate prin expertize tehnice efectuate de un organism neutru, se repară gratuit de către furnizor.
Toate precizările mai sus menţionate se completează cu prevederile legii nr. 476 /2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 şi vor fi considerate ca acceptate de părţi prin semnarea prezentului document. Orice culpă a unei părţi va conduce la anularea în întregime a obligaţiilor celeilalte.

5. Reclamaţii
În cazul oricărei reclamaţii, cumpărătorul are obligaţia de a prezenta produsele defecte în ambalajele originale, cu inventarul de livrare complet, cu sigiliile intacte, împreună cu certificatul de garanţie în original. Lipsa acestora atrage după sine pierderea garanţiei. De asemenea, următoarele situaţii constatate de furnizor duc la scoaterea produselor din garanţie:
¨ intervenţii asupra produselor executate de persoane neautorizate de natura hardware sau software, conectari la PC care nu corespund din punct de vedere al electrosecuritatii;
¨ nerespectarea condiţiilor prevăzute la pct. 2;
¨ utilizarea pentru echipamente a unor consumabile fără avizul furnizorului;
¨ deteriorare mecanică sau plastică provocată prin lovirea produsului sau orice alte acţiuni care conduc la aceste tipuri de deteriorare ori deteriorarea marcajului cu modelul si seria aparatului.

6. Intervenţii în perioada de garanţie:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Adrese service:

Bucureşti: SC RQA IMPEX COMPANY SRL, str. Târgu Neamţ nr. 11, bl. M2B 8/4, sc. B, ap. 71,
sector 6; Telefon / fax: 021 / 726.35.13; 413.02.54; accounts@rqa.ro


Certificatul de garanţie face parte integrantă din produs; acceptarea produsului implică acordul beneficiarului la condiţiile prevăzute în prezentul certificat de garanţie.


Cumpărător:..................................................... Furnizor: RQA IMPEX COMPANY SRL

Adresa:............................................................ Semnătura: ............................................

Semnătura: .....................................................